side 5


 Svend Nicolaisens Orkester

Slagelse Festuge 29. juni 

Nytorvet - Slagelse.

Med Svend Nicolaisens Orkester med Kapelmester

Jens Jespersen

Solisterne 

Gitte Skov

Susanne Lund

Henning Vilen

   Ferritslev Fritidshus,                     Fyn

     30 oktober - 2019           Thorsvang      

       Samlermuseum

      3 November 2019

Ahornhallen Ringsted 13.11.20219

Copyright © J.J./www.svend-nicolaisens-orkester.dk